Vanajan sillan uusiminen aiheuttaa muutoksia valtatie 10:n liikennejärjestelyihin Hämeenlinnassa

Syksyllä 2021 käynnistyvä Vanajan sillan uusiminen aiheuttaa muutoksia valtatie 10:n (Turun Valtatie) liikennejärjestelyihin.
Sillan uusimistyö ja siihen liittyvät tienrakennustyöt kestävät vajaan vuoden ajan.

Hämeenlinnassa valtatiellä 10 (Turku -Tuulos) sijaitseva Vanajan silta joudutaan uusimaan sillan kantavuudessa ja kunnossa olevien puutteiden vuoksi. Työt aloitetaan syksyllä 2021 ja arvioitu rakennusaika on noin vuosi.

Sillan uusimisen ajaksi liikenne ohjataan viereiselle kevyen liikenteen sillalle, jolloin käytössä on yksi kaista ajoneuvoliikenteelle ja kevyen liikenteen yhteys. Näin ollen vaikutukset Turengin liikenteeseen ovat vähäisemmät kuin alin perin ajateltiin. Raskasta liikennettä ei tulla ohjaamaan tai opastamaan Turengin keskustaan.

Ajoneuvoliikenteelle tulee työn ajaksi 60 tn painorajoitus. Liikennettä ohjataan liikennevalo-ohjauksella, mikä tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteen sujuvuudelle. Erikoiskuljetuksien kiertoreitit kulkevat Laitikkalan (Vt 3 – Kt 57 – Vt 12) tai Riihimäen (Vt 3 – Kt 54 – Vt 12) kautta.

Vanajan sillan uusiminen on vaativa kohde johtuen muun muassa nykyisen sillan purkamisesta ja uuden rakentamisesta vesistöön veneväylän ylitse huonoihin perustamisolosuhteisiin. Sillan uusimisen yhteydessä tulopenkereitä vahvistetaan rakentamalla paalulaatta ja kevennysrakenteita. Lisäksi mm. sillan länsipuolella oleva kevyen liikenteen alikulkukäytävä uusitaan.

Lisätietoja: Projektipäällikkö: Terhi Siltanen, ELY-keskus, puh 0295 021 348