Valtuusto päätti ulkoistaa kunnan ateria- ja puhtauspalvelut

Pitkän keskustelun ja äänestyksien jälkeen valtuusto päätti ulkoistaa kunnan ateria- ja puhtauspalvelut joko kokonaan tai osittain. Keskuskeittiö Tuuvinki myydään tai vuokrataan.

Valtuusto myös oikeutti vastuuviranhaltijat käynnistämään neuvottelut yksityisten toimijoiden kanssa asiasta.

Päätöksen taustat ja selvitykset löydät esityslistasta.

Muita kokouksen asioita:

  • Janakkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden omana toimintana tuotetut laboratoriopalvelut siirretään liiketoimintakaupalla Fimlab oy:lle 3.10.2022 alkaen.
  • Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä henkilöstökertomuksen.
  • Valtuustolle tuotiin tiedoksi arviointikertomus, osavuosikatsaus sekä selvitykset ja yhteenvedot valtuusto- ja kuntalaisaloitteista vuosilta 2016-2022.
  • Paikkatietosuunnittelijan toimi vakinaistettiin.
  • Sidonnaisuusilmoitukset palautettiin uudelleen valmisteluun.
  • Valtuusto päätti syksyn kokouspäiviksi 29.8., 3.10., 14.11. sekä 12.12.2022. Kokoukset näytetään jatkossa videoyhteydellä yleisölle.
  • Kokouksessa tehtiin valtuustoaloite Kaiku-kortin käyttöönotosta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.