Valtuusto hyväksyi Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen hankesuunnitelman

Valtuusto hyväksyi (11.4.22) Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen 1.vaiheen päivitetyn hankesuunnitelman. Suunnitelma löytyy kokouksen asialistan liitteistä.

Myös muut pykälät hyväksyttiin esitysten mukaisesti. 

Kokouksen aluksi jaettiin viime itsenäisyyspäivänä Janakkalan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille myönnetyt ansiomerkit.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.