Valtuusto hyväksyi lähihoitajien määrää lisäävän talousarviomuutoksen

Valtuusto päätti (5.2.) talousarviomuutoksella lisätä lähihoitajien määrää kotihoitoon. Kotihoidon asiakkaiden palvelun tarve on kasvanut niin, että kotihoidon nykyisellä henkilöstömäärällä palvelua ei pystytä toteuttamaan vaadittavalla tasolla.

Kotihoitoon perustetaan viisi lähihoitajan vakanssia 1.3.2018 alkaen sekä yksi lähihoitajan (varahenkilön) vakanssi ja kolme lähihoitajan vakanssia vakituisiksi vuosilomasijaisiksi niinikään 1.3.2018 alkaen.

Vakanssien kustannukset ovat seuraavat:

viisi lähihoitajaa: vuositasolla 211 200 euroa (176 000 € vuonna 2018)
lähihoitaja (varahenkilö): katetaan sairaslomasijaisiin varatusta määrärahasta, ei lisäkustannuksia.
kolme vakituista vuosilomasijaista: katetaan vuosilomasijaisiin varatuista määrärahoista, ei lisäkustannuksia.

Valtuusto päätti myös Janakkalan Palvelutalosäätiön yhtiöittämisestä.

Valtuustoaloitteita tehtiin kaksi, toinen sisäliikuntatilojen hallinnon keskittämisestä ja toinen kevyen liikenteen väylän jatkamisesta Lammintiellä.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.