MOREMn tieliittymäsuunnitelmakartta.

Valtatien 3 parantaminen välillä Helsinki – Hämeenlinna rakentamalla Moreenin eritasoliittymä, Hämeenlinna ja Janakkala

Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta ovat yhdessä kehittäneet yritysaluetta Moreeni – Rastikangas. Alue on nimetty Moreenin ja Rastikankaan alueet yhdistävällä nimellä More Industrial Park. Kansallisesti merkittävän hankkeen visiona on kasvaa 1100 hehtaarin ja 1 500 000 rakennusoikeusneliön alueeksi. Tavoitteena on mahdollistaa alueen työpaikkojen määrä noin 3 000 työpaikkaan.

Moreenin eritasoliittymän suunnittelu on edennyt tiesuunnitelmavaiheeseen

MORE tarvitsee kasvaakseen uuden moottoritieliittymän, ja alueelle tarvitaan myös raskaan liikenteen palvelualue, joka korvaa moottoritien nykyiset levähdysalueet ja toimii osana valtakunnallista liikennejärjestelmää.

Uuden moottoritieliittymän eli Moreenin eritasoliittymän suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa laaditaan lain liikennejärjestelmistä ja maanteistä mukainen tiesuunnitelma. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osa tiestä 130 eli ns. ”vanhasta kolmostiestä”.

MOREMn tieliittymäsuunnitelmakartta.

Tiesuunnitelmaluonnos, yleiskartta

Tiesuunnitelman laatiminen, josta oli sovittu 27.6.2019 Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kesken suunnittelusopimuksella, alkoi virallisesti Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Väyläviraston tietojärjestelmissä ajalla 23.1. – 26.2.2021 julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus julkaistiin lisäksi Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 23.1.2021.

Nähtävillä ollut kuulutus antaa lain liikennejärjestelmistä ja maanteistä perusteella oikeuden alueella keväällä 2021 suoritettaviin mittaus- ja tutkimustöihin. Osa tutkimuksista on jo tehty ja viikolla 18 tutkimuksia tehdään moottoritien alueella.

Tiesuunnitelmavaihe kestää vuoden 2021 loppuun saakka, jonka jälkeen alkaa suunnitelman hallinnollinen ja hyväksyttämisvaihe. Hyväksytty ja lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen rakentamisen, jonka tavoiteaikataulu on vuosissa 2024 -2025.

Hankkeen materiaaleihin voi tutustua sähköisesti touko- kesäkuun vaihteessa

Tiesuunnittelun lähtökohtana on hankkeen aluevaraussuunnitelmassa syyskuussa 2020 tehdyt periaatelinjaukset. Suunnitteluratkaisuista tiedottaminen ja kuuleminen ovat osa  tiesuunnitteluprosessia.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen hankkeesta ei järjestetä yleisötilaisuutta läsnäolotapahtumana. Suunnitelmaluonnokset ja niiden esittelymateriaalit ovat nähtävillä sähköisesti tämän hetken tiedon mukaan ajalla 24.5. – 4.6.2021, jolloin asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat niitä kommentoida.  Nähtävilläolosta ja kommentointimahdollisuudesta tiedotetaan vielä erikseen lähempänä sen alkamista kuulutuksella Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan, ELY-keskuksen ja Väyläviraston tietojärjestelmissä sekä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa.

Lisätietoja antavat:

Janakkalan kunta / Ismo Holstila, p. 050 5915865
Hämeenlinnan kaupunki / Antti Kaukiainen, p. (03) 621 2344
Uudenmaan ELY-keskus / Sami Mankkonen, p. 040 573 9951
WSP Finland Oy (tiesuunnitelmaa laativa konsultti) / Tomi Harjula, p. 040 5032163