Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 00380/19/5107, 00384/19/5107, 00385/19/5107 ja 00390/19/5107

 

JULKINEN KUULUTUS

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

15.9.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 22.10.2020.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.10.2020 nro 20/0138/3, valitus ympäristölupa-asiassa /
Ympäristöluvan myöntäminen betoni- ja asfalttijätteen varastointiin ja käsittelyyn ja
käyttöön kenttä- ja tiealueiden rakentamisessa, Janakkala.

Luvan hakija

Humuspehtoori Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 15.10.2020 – 23.11.2020 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 23.11.2020.

Kuulutus_ympärisölupa-asia_Humuspehtoori_Janakkala