Vanajavesikeskuksen JUUREVA-hanke starttaa

Vesienhallinnan työkalupakki Teuronjoen ja Puujoen alueelle.

Vanajavesikeskus ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema toteuttavat yhteistyössä hankkeen Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueen vesienhallinnan parantamiseksi. JUUREVA-hankkeen tavoitteena on juurruttaa vesienhallinnan keinoja osaksi viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesialueiden omistajien toimintaa Hollolan Hämeenkosken, Kärkölän, Hausjärven ja Janakkalan alueilla. Parhaista vesienhallintatoimista hyötyvät sekä viljelijä, metsänomistaja, vesistöt, ilmasto että muu ympäristö.

Hanke saa rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön vesienhallinnan avustuksena.

Esimerkkikohteita tiloille

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan 1-5 monihyötyistä vesienhallinnan esimerkkikohdetta ja järjestetään niille tutustumiskäyntejä alan toimijoille ja muille kiinnostuneille.

Tähtiluokituksia vesienhallintatoimenpiteille verkkokauppatyyliin

Hankkeessa tehdään tilakäyntejä, joilla etsitään vesienhallinnan erilaisia keinoja ja räätälöidään niitä kunkin tilan olosuhteisiin. Eri keinojen mietintää varten hankkeessa rakennetaan vesienhallinnan virtuaalinen työkalupakki JUUREVA eli verkkopohjainen sivusto, johon kootaan vesienhallinnan keinoja sekä viljelijöiden arviointeja ja kokemuksia niistä verkkokauppojen tähtiluokitustyyliin.

Mikä nappaa – ja mikä ei?

Tilakäyntien tuloksena laaditaan JATKOON-yhteenveto eli lista toimenpiteistä, joita voidaan jatkossa tehdä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Tämän lisäksi hankkeessa laaditaan myös EI JATKOON –yhteenveto eli viljelijöiltä saadut tiedot siitä, millaiset vesienhallinnan toimet eivät heitä kiinnosta ja miksi.

Hankkeen rahoittaja on tästä yhteenvedosta erityisen kiinnostunut, joten nyt viljelijöillä ja metsänomistajilla on erinomainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin, kannustaa hankkeen vetäjä Sanni Manninen Johansen.

Lisätietoja

Tiedote hankkeesta.

  • hankkeen vetäjä Sanni Manninen Johansen, Vanajavesikeskus, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi, 050 344 1715
  • vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus, suvi.makela@vanajavesi.fi, 050 449 3303
  • professori Kimmo Kahilainen, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, kimmo.kahilainen@helsinki.fi, 050 4489515