Tervakoskelle skeittiparkki + katukorista

Tekninen lautakunta päätti (14.5.), että Tervakosken liikunta-alueiden infraan vuodelle 2019 nuorisoliikunta-alueeseen varattu 85.000 € käytetään skeittiparkki + katukorisalueen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Janakkalalaisilta nuorilta kysyttiin kyselyllä, mitä nuoret haluaisivat rakennetavan talousarvioon nimellä ”Tervakosken skeittiparkki tai muu nuorisoliikunta-alue” varatulla summalla.

Vaihtoehtoina olivat skeittiparkki, skeittiparkki + katukoris, parkour –alue tai pumptrack –rata.

Kyselyyn saatiin kohtalaisesti vastauksia ja mieluisimmaksi vaihtoehdoksi nousi selkeällä enemmistöllä (64,6 %) skeittiparkki + katukoris.

Skeittiparkki + katukorisalue suunnitellaan Lähdekorventien alueelle.

Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.