Teknisen toimen kehittämispäälliköksi valittiin Kari Nostaja

Tekninen lautakunta päätti valita hakemusten ja haastattelujen jälkeen tehdyn kokonaisarvion perusteella kehittämispäällikön määräaikaiseen virkaan 31.12.2023 saakka Diplomi-Insinööri Kari Nostajan.

Teknisessä toimessa on pitkäaikaisen virkavapauden sekä erilaisten kehittämisprojektiennvuoksi tarve lisätä toimialan henkilöresursseja. Ajankohtaisia projekteja teknisessä toimessa on mm. palveluverkon ja organisaation kehittäminen, ateria- ja puhtauspalveluiden kehittämishanke sekä kiinteistönhuollon ja jätehuollon toiminta ja kehittäminen.

Kehittämispäällikön tehtävänä on vastata palvelujen, laadunhallinnan ja toimintojen kehittämisen tukemisesta kunnan strategian mukaisesti yhteistyössä toimialajohtajan, tulosaluepäälliköiden, henkilöstön ja eri toimijoiden kanssa. Kehittämispäällikkö työskentelee teknisen johtajan työparina, toimii tarvittaessa hänen sijaisenaan ja kuuluu teknisen toimen johtoryhmään.

Liikunnan yleisavustukset jaettu

Vuoden 2021 yleisavustukset liikuntaseuroille olivat haettavana 1.-30.4. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhdeksän ja yhteensä avustuksia haettiin 36 847,05 €.

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvioon sisältyy järjestöjen toiminnan tukemiseen 17.705 € määräraha, joka jaetaan yleisavustusten ja kohdeavustusten kesken. Yleisavustukset jaetaan kevätkaudella ja kohdeavustukset syksyllä.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.3.2021 § 65 päättänyt, että v. 2021 liikuntaavustuksiin varatusta 17.705 € määrärahasta yleisavustuksen osuus on 11.505 € ja kohdeavustuksen 6.200 €.

Tekninen lautakunta päättää jakaa vuoden 2021 yleisavustukset pisteytyksen jälkeen seuraavasti:

  • Salibandy Club Urbans ry 2.855,00 €
  • Turengin Jehut ry 1.228,00 €
  • Tervakosken Pato ry 2.061,00 €
  • Turengin Sarastus ry 402,00 €
  • Leppäkosken Voima ry 532,00 €
  • Janakkalan Jana ry 2.583,00 €
  • Janakkalan Pallo ry 1.131,00 €
  • ReTee ry 387,00 €
  • Tervakosken Moottorikerho ry 326,00 €

Teknisen lautakunnan pöytäkirja julkaistaan täällä.