Tekninen ltk päätti jätteenkuljetuksen kilpailutuksesta

Tekninen lautakunta päätti ( 11.6.) kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutusasiakirjoista.

Kunnanvaltuusto on  4.6.2018 päättänyt, että Janakkalan kunta huolehtii kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen toteuttamisesta itse, mikä edellyttää jätteenkuljetusten kilpailuttamista.

Kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu seuraavasti:

  • Jätteenkuljetuspalvelu suoritetaan yksikköhintaisena.
  • Palvelun tuottamisen alueena on koko kunta.
  • Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon (hankintalain 26 §).
  • Hankintalaji on palveluhankinta, jonka EU-kynnysarvo on 221.000 €.
  • Hankintamenettelynä on avoin menettely.
  • Palvelusopimuksen kesto on viisi (5) vuotta + optioaika 24 kk, option käytöstä tehdään erillinen päätös 3 vuoden kohdalla.
  • Palveluntuottajaksi valitaan yksi tarjoaja.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että vertailuperusteena on halvin hinta. Sosiaaliset kriteerit otetaan huomioon tarjouspyynnössä.

Sarastia (entinen KuntaPro) vastaa hankinnan teknisestä kilpailuttamisesta sähköisen järjestelmän kautta.

Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.