Tekninen ltk hyväksyi Hakamäen urheilukenttäsuunnitelman

Tekninen lautakunta hyväksyi (27.11.) Hakamäen urheilukentän yleissuunnitelman

Urheilukenttä on ollut suunnitelmissa pitkään, kaavoituksen aloituspäätös on tehty jo vuonna 2007.  Tavoitteena on valmistella päivitetty kaavaluonnos nähtäville alkuvuodesta ja saada kaava hyväksyntään syksyllä 2019.

Yleissuunnitelman hyväksyminen ei kuitenkaan vielä varmista urheilukentän rakentamista, se vaatii vielä aikanaan hankkeen mahduttamisen talousarvioon.

Hakamäen yleisurheilukentän taustalla on se, ettei nykyinen Liinalammen urheilukenttä sovellu kilpailukäyttöön ja on perusparantamisen tarpeessa. Ongelmana on, ettei nykyinen Liinalammen alue mahdollista kentän laajentamista kahdeksanrataiseksi eikä siihen saa kunnon katsomoa tehtyä. Liinalammen kenttä on rakennettu savikolla, jonka vuoksi kentän parantaminen vaatisi kalliin pohjanvahvistuksen ja kentän tason nostamisen nykyisestä tasosta, jotta se saadaan routimattomaksi ja alueen rakenteet kuivatettua.

Kunta on teettänyt WSP:llä yleissuunnitelman Hakamäen urheilukentän toteuttamisesta. Urheilukentän suunnittelua varten perustettiin työryhmä, johon kuului teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kalevi Ilmarinen, Janakkalan kunnasta Jukka Vahila, Inkeri Jortikka, Piia Tuokko, Juha Härkönen ja Kai Ruohola, Janakkalan Janan valmennuspäällikkö Jari Kataja sekä Suomen Urheiluliitosta Mika Muukka. Yleissuunnitelman laati WSP Finland Oy:tä, jonka eri tekniikkalajeista koostuvaa laajaa suunnitteluryhmää johti projektipäällikkö Juha Mäkinen.

Yleissuunnitelma löytyy teknisen lautakunnan esityslistan ja pöytäkirjan liitteistä. Pöytäkirja julkaistaan täällä.