Tekninen lautakunta myönteinen Osuuspankin ehdottamalle asemakaavamuutokselle

Tekninen lautakunta päätti (14.5.), että Turengin keskustakolmion alueella ryhdytään Janakkalan Osuuspankin ehdottamaan asemakaavoitukseen. Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.

Kaavoitusaloite koskee lähinnä uuden liike- ja toimistorakennuksen rakentamista Osuuspankin tontille (kortteli 16, tontti 1). Aloitteen mukainen rakentaminen sekä vanhan pankkirakennuksen purkaminen vaikuttavat myös viereisten kortteleiden liikennejärjestelyihin. Kunta on teettänyt Trafix Oy:llä liikenneselvityksen Turengin keskusta-alueelle (19.3.2018). Selvitys toimii suunnittelualueen maankäytön suunnittelun ja liikenneverkon tulevaisuuden toimivuuden sekä toimenpidetarpeiden lähtötietoaineistona. Sen lisäksi tarvitaan täsmällisempi suunnitelma tämän kaavamuutoksen kohteena olevasta Harvialantien osuudesta, mahdollisesta Koulutien uudesta kiertoliittymästä sekä kaavamuutokseen sisältyvien korttelien sisäisestä liikenteestä. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 2 ha.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Osuuspankin kiinteistön kehittäminen alueen oleviin ja tuleviin toimintoihin sopeutuvalla tavalla. Tavoitteena on uudisrakennuksen rakentamisen lisäksi järjestellä alueen kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä sekä kohentaa samalla Turengin keskustan ilmettä osaltaan. Tavoitteet ovat yhteneväisiä Janakkalan kunnan maankäyttötavoitteiden kanssa Turengissa, ja tarve liikennejärjestelyiden muutoksille on yhteinen. Yksityisen maan kaavoittaminen ja siihen liittyvä maankäyttösopimusmenettely edellyttävät neuvottelua ja kaavoitukseen liittyvistä asioista sopimista.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja julkaistaan täällä.