Tekninen lautakunta edellyttää Turengin rautatien alikulun turvallisuuteen parannuksia

Tekninen lautakunta otti kokouksessaan ( 11.6.) kantaa Turengin rautatien alikulun turvallisuuteen. Alikulussa sattui pyöräilijän kuolemaan johtanut tapaturma.

Onnettomuustutkintalautakunnan raporttia odotellessa tekninen lautakunta totesi, että alikulun turvallisuutta voi ja tulee parantaa mm. varoituskyltein, lisäämällä valaistusta ja peilejä sekä mahdollisesti uudistetuin kaistamaalauksin.

Vaikka vaaranpaikkoja kohennettaisiinkin sekä teknisesti että varoituksin, niin on kuitenkin muistettava, että liikenteessä olennaisin turvallisuustekijä on liikenteessä liikkujien oma käyttäytyminen. Liikenneturvallisuusvalistus onkin olennaisessa roolissa opetettaessa mm. lapsista itsenäisiä kulkijoita. Liikenneturvallisuus vaatii kaikenikäisten valistamista, tiedottamista sekä kasvattamista. Kouluttamistakin tarvitaan, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla kun siirrytään uuteen välineeseen esim pyöräilemään, mopoilemaan ja autoilemaan.

Myös kunnan Viisaan liikkumisen työryhmä on ottanut ja aikaisemmin kantaa kyseisen alikulun turvallisuuteen. Ryhmästä muistutetaan, että alikulkuja tehdään aina paikkoihin, missä tien tai rautatien ylittäminen on muutoin vaarallista.

Kyseistä alikulkua on jo ryhmän aloitteesta kertaalleen parannettu muokkaamalla pyöräilijöiden ajolinjoja sellaisiksi, että niistä on parempi näkyvyys. Nyt selvitetään millä toimin näkyvyyttä voidaan parantaa entisestään