Strategian kommenteissa korostuu hyvinvointi

Janakkalan strategialuonnosta kommentoitiin hyvin maltillisesti, vain 51 vastauksen verran.
Luonnos oli niin kunnan henkilökunnan, kuntalaisten, luottamushenkilöiden sekä yhdistysten ja yritysten kommentoitavana.

Arvoista eniten sai kannatusta ”Hyvinvoiva” ja samoin vision toivottiin kuvastavan ”Hyvinvointia ja arjen turvallisuutta.”   Kaikkiaan arvojen neljän kärki on: hyvinvoiva, vastuullinen, elinvoimainen ja saavutettava.

Strategialuonnoksessa on kolme päätavoitetta:

 • Janakkala on yhteisöllinen ja yritteliäs kunta, jonka kehittämiseen kaikki osallistuvat
 • Janakkala on elinvoimainen kunta, jonka ilmapiiri vahvistaa kiinnostavaa hyvän kierrettä
 • Janakkalan turvallisessa ympäristössä viihdytään ja voidaan hyvin

Näiden alatavoitteet pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen, mutta suuria eroja niiden välille ei syntynyt.

Poimintoja kysymykseen, minkälaisena vastaajat näkevät Janakkalan tulevaisuuden.

 • Positiivisena ja hyvässä nosteessa olevana. Viime aikoina on tapahtunut monia merkittäviä edistysaskeleita ja tahti tuntuu hyvältä.
 • Uskon Janakkalan veto- ja pitovoimaan.
 • Mielekkäänä luonnonläheisenä asuinpaikkana.
 • Mahdollisena, mutta toivoisin kunnan panostavan rohkeasti erottautumiseen lähikunnista. Tämä tapahtuu oikeasti positiivisella tekemisellä, huomioiden ihmiset erilaisissa elämänvaiheissa.
 • Kahden taajaman pitäminen aktiivisena ja toimivana on varmasti haastavaa mutta se on mahdollista. Kunnassa on paljon hyvää, kaunis luonto ja tilaa. Mutta mikä on se juttu joka erottaa meidät positiivisesti lähikunnista?
 • Velkaisena muuttotappiokuntana.
 • Itsenäisenä Janakkalana jonka tavoitteena on on olla kiinni tässä päivässä ja tunnistaa omat voimavaransa.
 • Toivottavasti elinvoimaisena kun läpipeilaa koko kunnan, eikä vain taajamia. Kyliin ja kyläkouluhin panostetaan eikä vain leikata maaseudulta.
 • Pienenä, turvallisena paikka lähellä kaikkea
 • Mahdollisuudet ovat hyvät: yhteydet, etäisyydet  ja kasvun mahdollisuudet. Junayhteydet oltava vähintään nykyisellä tasolla.
 • Näen Janakkalan kehittyvänä, yksilöä arvostavana ja turvallisuuteen panostavana kuntana!
 • Kunnassamme on hyvä asua ja tulevaisuus näyttää valoisalta vaikka maailmantilanne meitä tällä hetkellä horjuttaakin. Kiitos!
 • Jos tallataan vanhoja polkuja, varmistellaan omia asemia ja keskitytään etupiireihin, Janakkala kuihtuu, taantuu ja menettää nyt vielä olemassa olevat hyvät mahdollisuudet.
 • Kehittyvänä kuntana jonka palvelut on hyvät, täältä on hyvä käydä tarvittaessa töissä Tampereella ja Helsingissä. Junayhteys on sitten oma asia käsiteltäväksi
 • Toivottavasti muuttovoittoisena.
 • Hyvinvoivana ja eläväisenä kuntana
 • Suurien haasteiden edessä oleva kunta. Toivottavasti ei suurissa ongelmissa tulevien sukupolvien väestöpohjan kanssa.  Viittaan terveyteen, koulutukseen yleiseen viihtyvyyteen.
 • Kuntalaisten hyvinvoinnin kehittäminen ja palveluiden laadun kehittäminen tukevat asumisviihtyvyyttä ja Janakkalan vetovoimaisuutta.
 • Muuttoliikettä Janakkalaan tuetaan myös Janakkalan onnistuneella markkinoilla.
 • Tällaisella strategialla ja suunnitelmilla tulevaisuus ei näytä ruusuiselta. Kaikki tavoitteet on sekavia ja ylätasoisia, eikä niissä ole mitään konkreettista. Eivät edes vastaa kysymykseen MITÄ. Jos tuota pitäisi jatkojalostaa että MITEN, on tehtävä jo mahdoton, kun ei ole tietoa MITÄ haetaan.
 • Itsenäisenä kuntana, jolla on hyvät ja rakentavat suhteet kaikkiin yhteistyökumppaneihinsa. Janakkalan kunnalla on halu olla kaikessa kehityksessä mukana ja kyky toimia tavoitteidensa mukaisesti.
 • Haluaisin nähdä Janakkalan strategian arvojen mukaisena eli hyvinvoivana, ystävällisenä, kiinnostavana ja vastuullisena.  Semmoisessa kunnassa asuisin jatkossakin mielelläni. Arvojen mukaan eläminen tuottaa merkityksellisyyden kokemusta. Toivoisin, että startegia ohjaisi rohkeisiin, vaikuttaviin toimenpiteisiin noiden arvojen toteutumiseksi ja arjen valintoja ohjaavia tavoitteita uuden kuntaroolin kirkastamiseksi.
 • Elinvoimaisena hyvinvoinnin vahvistajana 🙂
 • Janakkalalla on hyvät mahdollisuudet tuottaa hyvinvointia asukkaille, työntekijöille, yrityksille, matkailijoille ja muille sidosryhmille. Strategia on tärkeä, virkamiehet tarvitsevat rohkeita valintoja vaikuttavien tulosten aikaansaamiseksi.
 • Vireänä, turvallisena ja hyvin monipuolisia mahdollisuuksia tarjoavana kuntana. Janakkalan erityinen vahvuus on mahdollisuus asua maaseudulla kylissä ja kuitenkin hyvin lyhyen matkan päässä hyvistä palveluista.

Kyselyn graafit.

Tutustu strategialuonnokseen.