Sivistyslautakunta: Valtuustoaloite ei muuta päätöstä Leppäkosken esiopetuksesta

Sivistyslautakunta käsitteli 22.5. kokouksessaan valtuustoaloitetta esiopetuksen jatkumisesta Leppäkosken koululla lukuvuonna 2019–2020.

Aloitteen taustalla on sivistyslautakunnan 30.1.2019 tekemä päätös, jonka mukaan tulevana lukuvuonna Leppäkosken koululla järjestetään esiopetusta, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneita oli yksi peruutus huomioiden vain 8, joten näin ollen esiopetusryhmää tulevana lukuvuonna ei perusteta.

Sivistyslautakunta toteaa lausunnossaan, että varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen Leppäkosken koululla on ollut aiempina vuosina haastavaa. Palvelujen järjestäminen kaksiosaisesti esiopetusajan ulkopuolella ensin aamuisin ja uudemman kerran iltapäivisin on aiheuttanut haastetta työntekijöiden saatavuudelle. Lisäksi sijaisjärjestelyt työntekijän poissa ollessa samoin kuin varahoidon järjestäminen esiopetuksen loma-aikoina, ovat olleet erityisen haastavia. Leppäkoskella esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ei täytä tällä hetkellä muuttuneen varhaiskasvatuslain edellytyksiä. Täydentävää varhaiskasvatusta varten pitäisi palkata varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (vuosikustannus n. 71 000€). Varhaiskasvatuslain mukaan esioppilaille tulee varhaiskasvatuksen säännösten mukaista toimintaa, eikä sitä voida myöskään yhdistää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Seuraavaksi lausunto valtuustoaloitteesta menee kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunnan pöytäkirja julkaistaan ma 27.5. http://janakkala.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm