Mitä mieltä Metsolan ja Tapailan puistoalueiden kulkureiteistä

Sekä Tervakoskella että Turengissa parannetaan puistoalueiden läpi kulkevia puistoreittejä. Tunnetko paikat? Mitä mieltä olet suunnitelmistamme?

Metsola

Tervakoskella Metsolassa on seitsemän hehtaarin puistoalue. Puistoalue on asutuksen ympäröimä, kivinen ja osittain vaikeakulkuinen. Puistoalueen kunnossapidon ja alueella tapahtuvan liikkumisen helpottamiseksi on perusteltua rakentaa alueella liikkumista helpottavia kulkureittejä. Väyläverkosto helpottaa myös lasten ja liikkumisrajoitteisten kulkua alueella. Samalla kulku korkealle näköalakalliolle myös helpottuu.

Alueella suoritettiin viimevuonna harvennushakkuut ja risujen koneellinen keruu. Punaisella yhtenäisellä viivalla merkitty väylä on tarkoitus rakentaa noin kolme metriä leveä ja sorapintainen. Punaisella katkoviivalla olevalla polulla tasataan metsän pohjaa ja metsän konekorjuun jälkiä sekä siirretään muutamia kiviä jalankulun helpottamiseksi. Polkua ei sorasteta. Kulkureiteille ei tule talviaikaista kunnossapitoa.

Kartta
Valokuvat

Tapaila

Tapailan puistopolku yhdistää Jänispolun ja Vesitorninkaaren välisen kulkuyhteyden. Reitti on tällä hetkellä ahkerassa koululaisten käytössä. Polku on tarkoitus tehdä kolme metriä leveänä ja sorapintaisena. Polku on osittain hankalakulkuinen ja kivinen. Polku helpottaa myös alueen puuston hoitoa ja kunnossapitoa. Polulle ei tule talviaikaista kunnossapitoa.

Kartta
Valokuvat

Kulkureittien parantaminen on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana.

Kerro mielipiteesi ajatellusta puistoalueiden kulkureittien linjauksista 24.2 2019 mennessä.

Metsolan ja Tapailan puistoreitit

Lisätietoja:
rakennuttajavalvoja Eero Simola, puh. 03 6801346
eero.simola@janakkala.fi