Perusturvalautakunta: Hammaslääkäri-hammashoitajatyöparin ostopalvelua jatketaan

Perusturvalautakunta päätti perusturvajohtajan esityksen mukaisesti ottaa käyttöön yhden optiovuoden suun terveydenhuollon hammaslääkäri-hammashoitajatyöparin ostopalveluista Terveystalon kanssa.

Janakkala kilpailutti loppukeväällä 2017 hammaslääkäri-hammashoitajatyöparin ja teki Attendo Oy:n (Attendo Oy:n Suomen terveyspalvelut ovat siirtyneet tämän vuoden alusta Suomen Terveystalo Oy:lle) kanssa sopimuksen yhden työparin hankinnasta. Sopimuskausi on 2+1+1 vuotta. Nyt päätetty optiokausi on ajalle 16.9.2019 – 15.9.2020.

Kiireettömään hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa on vuoden 2018 ja 2019 aikana toteutunut Janakkalassa terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla. Janakkalalaiset pääsevät kiireettömään hammashoitoon hieman alle lain edellyttämän kuuden kuukauden kuluessa. Esityksen mukaan tilanne on hallinnassa, mutta edelleen haavoittuvainen.

Pyrkimys on vahvistaa suun terveydenhuollon toimintaa oman työvoiman turvin. Mutta siihen saakka, kunnes kokeneita omia hammaslääkäreitä on riittävästi ja hammashoitajien vakanssipohjaa on saatu vahvistetuksi, joudutaan ostamaan yritykseltä yhden hammaslääkäri-hammashoitajatyöparin työpanos.

Lisätietoja ja kokouksen muut asiat löydät 29.5. julkaistavasta pöytäkirjasta http://janakkala.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm