Osallistu liikkuen iästä viis! –hanke haastaa kaikki liikkumaan

Janakkalan kunnassa on elokuussa alkanut liikuntapalveluiden ja pakolaisten kotouttamispalveluiden yhteinen Osallistu liikkuen iästä viis! –hanke, johon on saatu avustusta Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta.

Tarve hankkeelle nousi kotouttamispalveluissa, missä haluttiin tukea asiakkaita liikkumisessa ja vapaa-ajan harrastusten löytämisessä. Myös terveysnäkökulmasta on selkeä tarve ennaltaehkäisevälle toiminnalle. Lisäksi liikuntakasvatus ja koko perheen yhteinen liikkuminen toivotaan saatavan osaksi perheiden arkea. Kotouttamispalveluiden asiakkailta itseltään on nousut toive löytää paikkoja, joissa tutustua kantaväestöön sekä harrastaa liikuntaa.

Liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi hankkeen tarkoituksena on kokeilla toimintamallia, jossa tarjotaan eri-ikäisille liikkumisen mahdollistavia paikkoja ja ohjausta matalalla kynnyksellä. Matalalla kynnyksellä tarkoitetaan sitä, että liikuntatoimintaan saa osallistua kuka vain kuntalainen ilman ennakkoilmoittautumista, sitoutumista tai maksua, eikä osallistuminen vaadi erityisiä taitoja tai tietoja.

Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, osallisuuden lisääminen ja terveyden edistäminen. Lisäksi hankkeessa edistetään yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa liittyen matalan kynnyksen liikkumiseen.

Kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset vauvasta vaariin, ja erityishuomiota kiinnitetään maahanmuuttajataustaisiin kuntalaisiin. Heidät pyritään tutustuttamaan kunnan liikuntapaikkoihin ja sitä kautta edistetään vuorovaikutusta kantaväestön kanssa sekä paikallisten järjestöjen välillä.

Avoimia liikuntaryhmiä, liikuntakokeiluja ja opastusta

Syyskuu aloitettiin liikuntakokeiluilla yhdessä kotouttamispalveluiden asiakkaiden kanssa. Ulkoliikuntalajit valikoituivat täysin kohderyhmän omien toiveiden mukaan, joita kerättiin toiminnallisesti infotilaisuuksissa. Jo toteutuneet liikuntakokeilut ovat keränneet reilusti osallistujia, ja niissä on koettu yhdessä liikkumisen ja oppimisen iloa.

Hankkeessa kokeillaan myös Avoin liikuntaryhmä –toimintamallia lokakuusta alkaen. Avoimet liikuntaryhmät toteutetaan yhteistyössä paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Yhteistyöhön on tähän mennessä lähtenyt mukaan SC Urbans ry. Ryhmiä suunnataan niin lapsille, perheille, aikuisille kuin senioreillekin, ja niihin ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset.

Yhtenä toimenpiteenä hankkeessa hyödynnetään digitaalisuutta. Aktiivisuusrannekkein seurataan kohderyhmän liikkumista ja lisäksi kuntalaisia tutustutetaan Oma liikunta –digipalveluun. Lisäksi hankkeessa opetetaan kuntalaisia käyttämään kirjaston liikuntavälinelainaamon välineitä, jotka monipuolistavat omaehtoista, matalan kynnyksen liikkumista kunnan lähiliikuntapaikoilla.

Lisätietoja

Jenni Kankaanniemi, hanketyöntekijä
puh. 03 680 1580
jenni.kankaanniemi@janakkala.fi