Markkinaoikeus hylkäsi valituksen koskien jätekuljetuksien kilpailutusta

Tekninen lautakunta on 15.10.2019 § 187 päättänyt valita Janakkalan kunnan jätekuljetuksien urakoitsijaksi/sopimustoimittajaksi Urbaser Oy:n ajalle 2020-2024 (60 kk+24 kk optio).

Janakkalan Jätteenkuljetus/yksityinen elinkeinoharjoittaja Hannu Riihimäki poissuljettiin tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska tarjoaja ei vastannut asetettuja soveltuvuusvaatimuksia (tarjouspyynnössä vaadittu AA-luottoluokitus). Hannu Riihimäki, Janakkalan Jätteenkuljetus –nimisen toiminimen haltijana teki markkinaoikeuteen hankintaa koskevan valituksen.

Markkinaoikeus on päätöksellään 18.6.2020 tehnyt johtopäätöksen, että hankintayksikkö (=Janakkalan kunta) ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ja lopputuloksena Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.

Markkinaoikeuden päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (valitusaika 30 pv), jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Janakkalan kunta lähtee valmistelemaan sopimusta urakoitsijaksi valitun Urbaser Oy:n kanssa. Asian valmistelu kestää muutamia kuukausia. Kunta tiedottaa myöhemmin, milloin kunnan järjestämä jätteenkuljetus voi alkaa. Nykyisiä jätesopimuksia ei tarvitse erikseen irtisanoa, vaan ne lakkaavat automaattisesti siitä päivästä, kun Urbaser aloittaa jätteenkuljetuksen kunnassa.

Lisätietoja asiasta jätehuoltokoordinaattori
Arto Hopia, puh. 03 6801 312 (vuosilomalla 29.6.-31.7.2020).

Jaa sivu