Maisematyöluvat myöntää rakennusvalvonta

Kaikki maisematyöluvat, mukaan lukien kaava- ja rantakaava-alueiden puunkaadot, myöntää nykyään ympäristöpalveluiden sijaan rakennusvalvonta.

Yksittäisten puiden kaatolupaa voi pyytää/tiedustella sähköpostitse rakennustarkastajalta, mutta muita maisematyölupia haetaan sähköisen lupapalvelun kautta tai netistä löytyvällä lomakkeella.

Kaikki maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, kuten puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide asemakaava-alueella; yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto vaativat luvan.

Lisätietoja saa rakennusvalvonnasta.