Luistelukenttä ja jääkiekkokaukalot.

Ladut ja jääkentät

Ensisijaisesti ylläpidettävien Turengin, Tervakosken ja Leppäkoksen latujen reittikartat löytyvät täältä: Latureitittikartat.

Ladut ajetaan pääsääntöisesti arkisin aina lumitilanteen niin vaatiessa. Ladut on viimeksi ajettu viikon 8 alussa.

Reittikarttoihin merkittyjen lisäksi latuja ajetaan myös taajamien peltoalueille ja koulujen läheisyyteen. Lisäksi kyläläiset ja kyläyhdistykset ajavat latuja mm. Mallinkaistenjärvelle, Tarinmaalle, Heinäjoelle ja Rehakkaan.

Myös Lastujärvelle ja Alasjärvelle on ajettu ulkoilu- ja latubaanat.  Lauhan sään vuoksi jäille on jo noussut vettä ja jäillä liikkumiseen on syytä jo suhtautua kriittisen varovaisesti.

Alasjärvellä perinteinen latu on 6 km ja vapaan tyylin 4 km. Lastujärveä kiertävä latu on n. 3 km. Näillä laduilla voi hiihtää myös koiran kanssa. Jätökset tulee korjata kulkureiteiltä jäälläkin.

Mallinkaisille on 24.2.  ajettu hiihtolatu Huntin kolon, Kahilahden laavun ja Valskerin laavun kautta. Latu kiertää Hirvisalon saaren ja käy Valskerinlahdella. Myös Mallinkaisilla on jo paikoin vettä latu-uralla.

HUOM! Jäillä liikutaan aina omalla vastuulla.

Luistelukentät

Lauhan sään ja viikon 8 vesisateiden kentät on suljettu. Toivottavaa olisi, ettei pehmeällä jäällä luistella millään kentällä.

Tervakosken kenttä
Turengin Kansanpuisto
Turengin alakoulun kenttä
Heinäjoki
Leppäkoski
Tarinmaa
Virala
Tanttala
Vähikkälä
Harviala
Kuumola
Retuperä
Marttila