Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupapäätöksestä / Fescon Oy

Janakkalan lupajaosto on kokouksessaan 6.9.2022 § 29 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan Fescon Oy:lle kiinteistölle Hakala 165-432-9-143 (Jokimaantie 161) (Kulopalonmäki). Päätös koskee soran ja hiekan ottoa. Maa-ainesta käsitellään seulomalla.

Lupa myönnettiin 10 vuodeksi. Kokonaisottomäärä on 285 000 m3ktr ja ottoalueen pinta-ala on 6,58 ha. Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottoalue. Lisäksi myönnettiin lupa aloittaa ottaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutosta päätökseen haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen antopäivästä. Viimeinen valituspäivä on 19.10.2022.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 680 1295 tai marika.sarkkinen(at)janakkala.fi

Kuulutus päätöksestä

Päätös liitteineen Lupaj. 6.9.2022 § 29