Kuulutus ehdotuksesta perusmaksun käyttöön ottamiseksi Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 7.5.2020 § 23 asettaa ehdotuksen jätehuollon perusmaksusta nähtäville. Ehdotuksen mukaan jätetaksaan sisällytettäisiin perusmaksu vuoden 2020 alusta alkaen. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea.

Jätelautakunta pyytää ehdotuksesta kunnilta lausuntoja ja varaa asianosaisille mahdollisuuden esittää asiasta mielipiteensä. Ehdotus perusmaksusta on nähtävillä 1.6.-31.8.2020 edellä mainittujen kuntien sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla kolmenkierto.fi (katso etusivun tiedote).

Ehdotuksesta voi myös keskustella ja esittää mielipiteitä otakantaa.fi -palvelussa 1.6.–31.8.2020.

Jätelautakunta käsittelee perusmaksun mahdollista käyttöön ottoa sen jälkeen, kun ehdotuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet on käsitelty.

Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä osoitteeseen:

Hämeenlinnan kaupunki
Jätelautakunta Kolmenkierto
PL 84
13101 Hämeenlinna

tai sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi.

Lisätiedot: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni p. 050 308 9345 (tavoitettavissa 1.6.- 7.7. ja 13.-31.8.), jätehuoltosuunnittelija Martta Kantele p. 050 464 3003 (tavoitettavissa 1.6.-18.6. sekä 13.7.-31.8.)

Hämeenlinnassa 28.5.2020

Yhteinen jätelautakunta – jätelautakunta Kolmenkierto

Kuulutus perusmaksusta v 2022 alkaen Kolmenkierto

Jaa sivu