Kuntalaiset toivovat kunnanjohtajalta maalaisjärkeä ja talousosaamista

Janakkalassa valmistellaan uuden kunnanjohtajan hakua, mihin liittyen myös kuntalaisilta kysyttin Facebookissa, minkälaisia taitoja tai ominaisuuksia kunnanjohtajalla tulisi olla. Kuntalaisten ajatukset linkitetään hakuilmoitukseen hakijoiden nähtäväksi.

 • Minun mielestäni olisi etu, jos kunnanjohtaja asuisi Janakkalassa. Tällöin hän käyttäisi kunnan palveluita ja olisi ns. enemmän läsnä, eikä vain ”vieraileva virkamies”.
 • Ehdoton edellytys asua Janakkalassa!
 • Sosiaalinen,vuorovaikutteinen, hyvä esiintyjä, haluaa tutustua ja tavata janakkalalaisia, kiinnostunut Janakkalasta yhteistyöhalukas, hyvä verkottuja jne. näkyvä henkilö, joka tykkää työstään ja näyttää sen aidosti
 • Arvostaa koko henkilöstöä yhteistyökumppanina. Plussaa on, että valitsee asuinpaikaksi Janakkalan!
 • Ihmisläheinen.
 • Kunnanjohtajan pitää olla kotiseutuhenkinen ja tehdä yhteistyötä kotiseutuyhdistyksen kanssa. Molempien tavoitteena lisätä viihtyvyyttä kunnassa ja saada kuntaan uusia ihmisiä. Mielikuvavaikutus.
 • Yhteistyötä myös muiden yhdistysten kanssa – aika osallistumiseen on luonnollisesti rajallinen, mutta sitä voi tehdä monella tavalla, esimerkiksi kunnanjohtajan blogi!
 • Kokemusta omaava, joka ei pidä Janakkalaa vain ponnahduslautana uralla eteenpäin. Kuntasektorin laaja-alaista näkemystä tarvitaan! Rohkeutta kunnan kehittämiseen positiivisella otteella!
 • Semmoinen joka on perillä Janakkalan kunnan tilanteesta eikä tuu tuputtaa ns ”helsingin” tai muunkaan suur kaupungin mallia vaikka kuinka oltas valtaväylien välissä maantieteelllisesti niin ollaan pikkupitäjä silti ja tervettä järkee pitää olla päätöksen teossa
 • Rohkea, sitkeä, ennakkoluuloton, positiivinen asenne, utelias, ja vähän myöskin kokeileva. Ei ole jämähtänyt asenteeseen ”koska aina on tehty näin”.
 • Henkilö, joka uskaltaa tehdä vaikeitakin päätöksiä. Näkyvä ja sosiaalinen. Ja joka haluaisi kehittää Janakkalaa pitkällä tähtäimellä eli olisi myös valmis asumaan täällä pitkään.
 • Tavallinen kuntalainen jota on helppo lähestyä ja niinkuin Tuija Korpela mainitsi ,palkka vain siihen asti kun täällä kunnassa työskentelee eikä mitään vuoden palkkaa poislähdön jälkeen. Ei meillä muillakaan palkansaajilla tällaista etua liene .
 • Kunnanjohtajan homma ei nykyisin muuttuvassa hektisessä maailmassa ole mikään herkkuduuni. Lainausmerkeissä toivoisin seuraavaa: 1. On ekonomi eli ymmärtää taloutta, 2. On juristi eli on perillä kunnan toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä, 3. On psykologi eli ymmärtää johtajuuden vaatimukset. Mistä tämän saisi? Tällaisen kunnanjohtajan haluavat muutkin.
 • Talouden osaaja, nuuka ja tiukka tyyppi, joka pitää huolen siitä, että kaikenlainen häröily ja vatvominen siivotaan pois. Olisi hienoa, jos poliitikot valitsisivat kunnanjohtajan, jolla on työkokemusta erityisesti kuntatalouden ulkopuolelta.
 • Kykyä ja halua tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa jokaista arvostaen, avoimuutta ja rohkeutta esiintyä omana itsenään, taitoa pysähtyä kuuntelemaan aidosti, viisautta etsiä oikeat asiantuntijat asioiden suunnitteluvaiheeseen ja rohkeutta esittää päätöksiä.
 • Ottaa luonto- ja ympäristöasiat huomioon toiminnassaan ja päätöksissään. 🙂
 • Tunneälyä ja viisautta, suhteellisuudentajua ja oikeudenmukaisuutta tarvitaan. Ei herra/rouvakerhojen jäsenyyttä tai hyväveliverkostoitujaa… 😉
 • Hyvät vuorovaikutustaidot substanssiosaamisen lisäksi. Kokemusta kunnallisista toimista entuudestaan. Siinähän sitä. Parempaa lopputulosta toivottaen.
 • Hyvä verkostoituja, asuu Janakkalassa tai lähialueella, paineensietokykyinen, pystyy hallitsemaan kokonaisuuksia mutta myös näkemään sen osia, ymmärrystä talousasioista.
 • Henkilö joka kehittää kuntaa laajasti, hyödyntää hyvää sijaintia, koulutus tai aikaisempien töiden kokemusta kyseisestä tehtävästä. Hyvä vuorovaikutus, ja hyvät verkostot asiantuntijoihin.
 • Vahva karismaattinen persoona, joka uskaltaa laittaa itsensä peliin ja ottaa kunnan asiat syleilyynsä. Ja Janakkalalaisuus suuri plussa.
 • Sosiaalisesti lahjakas, pystyy päätöksentekoon ja osaa perustella toimintaansa.
 • Aito ihminen, ei mikään pyrkyri joka käyttää tätä pestiä etsien parempaa.
 • Ymmärrystä pienestä kunnasta ja etenkin sen kylistä.
 • Kunnanjohtaja, joka ottaa työssään huomioon pienemmätkin kuntalaiset.
 • Normaalia maalaisjärkeä
 • Hyvä sosiaalinen kanssakäynti on hyvä.
 • Olla tasapuolinen kaikkia kyliä kohtaan, koskee koko kunnanhallitusta.
 • Tukea yrittämistä kunnassa.
 • Tasa-arvoisuus paikkakuntien kohdalla.
 • Ihminen jonka kuntalainen tunnistaa.
 • Mielellään paikkakuntalainen, joka kokee kunnan ja kuntalaisten edut ja asiat sydämen asiakseen ja jota on kuntalaisten helppo lähestyä.
 • Yhteistyökykyisyys, kyky kuulla ja herkkävaistoisuus havainnoida&ymmärtää ihmisiä, mutta tarvittaessa kyky osata ottaa johtajuus…
 • Tasa-arvoa kylien kehittämiseen. Esimerkiksi Leppäkoskelaiset ovat olleet Tiilitehtaan lopettamisen jälkeen vain unohdettu kylä.
 • Paikallistuntemusta
 • Luovuutta ja kekseliäisyyttä pitää ilman muuta olla! Ja maalaisjärkeä.
 • Johtaja, joka ajaa myös liikkuvien asukkaiden asioita
 • Jalat maassa, maalaisjärkeä käyttävä. Sosiaalinen ja yhteistyökykyinen.
 • Ajattelisin, että kunnanjohtajan tulisi olla osaava hallinnon ammattilainen, joka saa virkamieskoneistonsa toimimaan siten, että periaatteessa ei pitäisi syntyä tilanteita, joissa rivikuntalaisen tarvitsisi häntä lähestyä. Kunnanjohtaja on johtava virkamies, jonka tehtävä on huolehtia siitä, että kunnassa asiat hoituvat laillisuusperiaatteiden ja hyvän hallintotavan mukaisesti joka tilanteessa.
 • Viime vuosina turhan usein Janakkalassa on monia perusasioita (mm. kotihoidon toiminta taajamien ulkopuolella, esiopetuksen järjestelyt, suun terveydenhuollon kysymykset jne.) hoidettu muistutusten, oikaisuvaatimusten ja valvontaviranomaisille osoitettujen kantelujen kautta. Toivoisin, että uusi kunnanjohtaja huolehtisi ennen kaikkea siitä, että tässä suuntaa muutettaisiin. Uusien asukkaiden houkuttelu kuntaan edellyttäisi myös sitä, että kunnassa toimittaisiin strategian mukaisesti. Tämä tarkoittaisi mm. sitä, että huolehdittaisiin kylien elinvoimasta, mikä on varmasti kunnan ulkopuolelta muuttavien näkökulmasta vetonaula. Jatkuvuus ja johdnmukaisuus näissä olisi myös tärkeää. Henkilökohtaista suhdetta en kunnanjohtajaan kaipaa, kunhan hoitaisi hyvin oman tonttinsa, niin mielelläni maksan veroni jatkossakin Janakkalaan.
 • Ekstrovertti luonteenpiirre olisi varmaan eduksi
 • Moderni erityisesti luonnon metsiä ja soita arvostava tulevaisuuteen näkijä.
 • Yhteistyökykyinen ja verkostoutuva. Selkeä johtaja!
 • Ihmisten johtaja ja suurten linjojen vetäjä
 • PR-tajuinen ja mediataitoinen verkostoihminen, joka mielellään asuisi kunnassa.
 • Rohkea johtaja, joka olisi sosiaalinen, esillä (erottuva) ja keskustelisi kuntalaistensa kanssa.
 •  Tulee ymmärtää riittävästi kunnan eri toimialoja, jotta voi johtaa kokonaisuutta. Rohkea , joka uskaltaa johtaa myös toimialoja ylätasolla. Talouden ymmärrys ehdottoman tärkeää.