Kunnanvaltuusto hyväksyi Janakkalalle strategian

Janakkalan kunnanvaltuusto hyväksyi (16.5) Janakkalalle uuden strategian.

Strategian hyväksymisestä oltiin yksimielisiä lukuun ottamatta visiota, johon Kokoomus teki muutosesityksen: ”Janakkala on itsenäinen 18660 asukkaan kasvukunta vuoteen 2030 mennessä – elinympäristömme on maaseutumaisiin elementteihin nojaava, jossa on kaupunkimaisia piirteitä.”

Pohjaesityksen visio ”Turvallisen ilmapiirin kasvukunta, jossa rakennamme hyvinvointia maaseutu- ja kaupunkielämän elementeistä” tuli valituksi osaksi uutta strategiaa.

Strategia löytyy asialistan liitteistä. Strategian täytäntöönpano konkretisoituu heti kesäkauden jälkeen.

Valtuusto hyväksyi myös maakaupan, jolla ostetaan kaksi tonttia Tervakoskelta Rauhalan alueelta, Eväsojan ja Rauhalantien välisestä maastosta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.