Kunnanvaltuusto hyväksyi elinvoimaohjelman

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan (10.6.) tilinpäätöksen, arviointikertomuksen ja henkilöstökertomuksen sekä päivitetyn elinvoimaohjelman ja päätti perustaa janakkalalaisten yhdistysten toteuttamia kylien ja asuinalueiden kehittämishankkeita varten takauspankin. Takauspankista voidaan myöntää lyhytaikainen takaus EU-rahoitteisen hankkeen väliaikaisen rahoituksen eli lainan saamiseksi.

Myös muut kokouksen pykälät hyväksyttiin esityslistan mukaisesti samoin kuin vastaukset kahteen valtuusaloitteeseen, jotka koskevat yrittäjämyönteistä kuntaa ja kotihoidontukea. Sen sijaan aloite Leppäkoskella järjestettävästä esiopetuksesta palautettiin äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteluun.

Valtuustoaloitteita tehtiin yksi, ulkoiluttajan ja viriketyöntekijän viran perustamisesta vanhustenhoitoon.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.