Kunnanhallitus: valokuituverkon kilpailutus käynnistyy

Kunnanhallitus hyväksyi ( 8.4.) valokuituverkon kilpailutuksen käyttöoikeusurakkana ja neuvottelumenettelyllä.

Perusajatuksena on, että kunta tukee runkoyhteyksien rakentamista määrärahan mukaisella osuudella ennalta määriteltyihin kohteisiin ja valittu toimittaja laajentaa kohteissa verkkoja edelleen markkinaehtoisesti. Markkinaehtoisen rakentamisen pohjana tulee olemaan tarjoajan erikseen ko. alueelle tekemä kiinnostuskysely. Tilaajille yhteyksien hankinta mahdollistetaan ”avaimet käteen” -periaatteella.

Osallistumispyynnössä on listattu alustava näkemys kylistä, joiden runkoyhteyksiä tuetusti rakennettaisiin. Turengin ja Tervakosken taajamakeskusten rakentumisen on ajateltu tapahtuvan markkinaehtoisesti kyläkeskusten runkoyhteyksien rakentamisen ohessa. Taajamakeskusten osalta on huomioitu myös Janakkalan Asunnot Oy:n vastaava rinnakkainen kilpailutus. JAS on toteuttamassa kaapeli-TV yhteyksiensä uudistusta valokuituyhteyksillä. Vaikka molemmissa kilpailutuksissa sinänsä on kyse valokuituverkosta, ovat molempien tarpeet kuitenkin niin erilaiset, että kilpailutuksia ei ole järkevää yhdistää.

Talousarvioon on varattu vuosille 2019 – 2020 yhteensä 300 000€ määräraha valokuituverkon rakentamiseen kyläkeskuksiin.

Valokuituverkon tarvetta kartoitettiin kesällä 2018 tehdyllä kyselyllä. Kyselyn tuloksista todettiin tarve verkkoyhteyksien parantamiselle; 81,9 % kyselyyn vastanneista ei kokenut nykyistä liittymäänsä tarpeita vastaavaksi. 77,2 % kyselyyn vastanneista oli omakotiasukkaita.

Kunta pitää oman toimintansa tämän hankinnan ulkopuolella. Kunnan kiinteistöihin hankitaan toisin sanoen yhteydet edelleen nykyisen tietoliikennesopimuksen puitteissa eikä nykyisiä ratkaisuja muuteta. Kunta ei myöskään hankinnassa sitoudu rakennettavan valokuituverkon omistajuuteen, ylläpitoon, rahoitukseen, palvelujen myyntiin tai muuhun vastaavaan toimintaan.

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.