Kunnanhallitus: Työterveyshuollon siirtämisestä Työsykkeelle aloitetaan neuvottelut

Kunnanhallitus päätti ( 11.5.) käynnistää neuvottelut Janakkalan kunnan työterveyshuollon toiminnan luovuttamisesta liikkeenluovutuksella Työsyke Oy:lle.

Janakkalan kunnassa on viime vuosina käyty keskustelua työterveyshuollon tilanteesta ja jatkosta, johtuen ennen kaikkea yhtiöittämisvelvollisuudesta. Toimintaa on kuitenkin tähän saakka päätetty jatkaa nykyisellään, kun siirtymäaikaa on lainsäädännön puitteissa jatkettu. Siirtymäaikaa ei kuitenkaan jatketa 1.1.2019 alkaen, joten työterveyshuollon jatko tulee ratkaista.

Vaihtoehdot työterveyshuollon järjestämiseen vuoden 2019 alusta ovat siis päivitetyn tiedon mukaan seuraavat:

  1. Oman yhtiön perustaminen
  2. Työterveyshuollon palveluiden kilpailuttaminen
  3. Liittyminen seudulliseen toimijaan (Työsyke Oy)

Jos Janakkalan kunta perustaa oman työterveyshuollon yhtiön, sen toiminta siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen voimaan tullessa maakunnalle vuoden 2020 alusta alkaen. Eli tämän hetkisen tiedon mukaan oma yhtiö perustettaisiin vain vuodeksi. Yksikkö olisi edelleen pieni ja haavoittuvainen sekä rekrytointi eläköityvien tilalle nähdään haastavana. Oman yhtiön perustaminen vaatisi henkilöstöresurssien lisäksi myös oman talous-, hallinto – ja ict –toimintojen ylläpidon.

Työsykkeeseen liittyminen (vaihtoehto 3.) nostaisi nykyistä kustannustasoa n. 60 000 €/vuosi. Hyötyinä Työsykkeeseen liittymisessä on nähty mm. seuraavia asioita; kyseessä on suuri organisaatio, jossa on laaja asiantuntemus työterveyshuollon palveluista. Organisaatio ei ole haavoittuva ja Työsyke on vahva seudullinen toimia, jossa kuntakin pääsee omistajana ohjaamaan yhtiön kehitystä (toisin kuin vaihtoehdossa 2). Myös tilojen säilyminen Janakkalassa on varmempaa kuin vaihtoehdossa 2. koska asiakasmäärä olisi suurempi (sote –henkilöstö sekä kunnan nykyiset velvoitteet). Mikäli toiminta olisi jonkun muun kilpailutetun toimijan piirissä, ei ole varmuuttaa että toiminta pystyisi jatkumaan nykyisissä tiloissa enää sote-muutoksen jälkeen.

Valmistelun pohjalta on todettu, että toiminnan jatkuvuuden ja kustannusten tarkastelun pohjalta paras vaihtoehto on lähteä neuvottelemaan Työsyke Oy:n kanssa mahdollisesta työterveyshuollon fuusiosta.

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.