Kunnanhallitus säästäisi kyläkoulut

Kunnanhallitus päätti (10.10.) esittää, ettei Heinäjoen, Tanttalan, Tarinmaan ja Vähikkälän kouluja lakkauteta, toisin kuin sivistyslautakunta esitti.

Pöydällä olleista perusopetuksen järjestämiseen liittyvistä pykälistä Haukankallion koulun kohtalo sekä uudet oppilaaksiottoalueet palautettiin uudelleen valmisteluun. Haukankallion koulua koskeva esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että selvitetään mahdollinen toteutus erityisopetuksen luokkamuotoisen opetukseksen järjestämisestä molemmissa koulukeskuksissa, Turengissa ja Tervakoskella.

Uusien koulu- ja monitoimikeskusten osalta kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyisi hankesuunnitelman siten, että Tervakoskelle ja Turenkiin (VEA1) rakennetaan koulu- ja monitoimikeskukset. (Niin, että Turenki rakennetaan yhdessä vaiheessa) ja että molempien koulu- ja monitoimikeskusten Turengin ja Tervakosken rakennushankkeet aloitetaan vuoden välein.

Kouluverkkoon liittyvät ratkaisut huomioidaan (mitoituksen osalta) koulu- ja monitoimikeskusten toteutussuunnitteluvaiheessa.

Lisäksi hankkeiden toteutuksessa selvitetään elinkaarimalli ja selvitetään voitaisiinko koulukeskuksien rakentamisen yhteyteen sisällyttää valmistuskeittiöt.

Kunnanhallituksen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen täällä.