Kunnanhallitus päätti vastineesta Onnenlantin lunastuslupa-asiassa

Kunnanhallitus päätti (23.3.) vastineesta Ympäristöministeriölle Turengin keskustassa sijaitsevan ns. Onnenlantin kiinteistön lunastuslupa-asiassa.

Vastineessa todetaan mm. että Nyt aiottu lunastus on erittäin tärkeä kunnan suunnitelmallisen kehittämisen turvaamiseksi. Kyseessä on keskusta-alueen kehittäminen, joka on strategisesti kaikkein tärkein paikka ihmisten kokoontumisen ja kunnan vireyden sekä imagon kannalta. Kyse on jo valmiiksi
muodostuneesta kunnan keskusta-alueesta, jota ei voida korvata toisella alueella. Alue sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Kortteli on sijainniltaan Turengin keskeisin liike- ja työpaikkakortteli sekä merkittävä asuinkortteli.

Janakkala on hakenut Ympäristöministeriöltä lunastuslupaa ja mahdollista ennakkohaltuunottoa kyseiselle kiinteistölle ja Ympäristöministeriö on pyytänyt kunnalta mahdollista vastinetta ja lähettänyt maanomistajan lausunnon tiedoksi.

Kunnan ja maanomistajan vastineet voi lukea täällä.

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.