Kunnanhallitus: Janakkala mukaan työllisyyden kuntakokeiluun

Kunnanhallitus päätti ( 18.11.) että Janakkalan kunta hakee työllisyyden kuntakokeiluun 2020-2022 yhdessä Hattulan ja Hämeenlinnan kanssa. Hämeenlinnan kaupunki vastaa kokeiluhakemuksen ja kokeilua koskevien sopimusten laatimisesta yhdessä kokeiluun osallistuvien kuntien kanssa.

Työllisyyden kuntakokeilun valmistelu perustuu Suomen hallitusohjelmaan, jossa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä halutaan vahvistaa. Hallituksen tavoitteena on, että työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja ne kestävät 31.12.2022 asti. Kokeilun tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa ole-vien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeilun kohderyhmänä ovat:

– Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavat työttömät ja palveluissa olevat

– Kaikki alle 30-vuotiaat nuoret, myös ansiosidonnaisella olevat

– Maahanmuuttajat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi/ruotsi ja jotka ovat työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueen TE-toimistossa.

Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala ovat yhdessä Hämeen TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa valmistelleet hakemusta kokeilua varten. Keskustelu-ja kumppanuudesta on käyty myös oppilaitosten, KELAn ja Linnan Kehitys Oy:n kanssa. Kuntakokeilu kytkeytyy sujuvasti Hämeenlinnan seudun Ket-terimmät työllisyysohjelmaan 2017-2025 ja sen toteuttamiseen. Kokeilun pohjana hyödynnetään jo luotua työllisyydenhoidon ekosysteemiä ja laajaa toimijoiden verkostoa. Hämeenlinna johtaa ja koordinoi kokeilua kuntakokeilutoimistosta käsin.

Työllisyyskokeilun asiakasmäärät ovat 17.9. 2019 TEM:n mukaan seuraavat:

  • Hämeenlinna 3176
  • Hattula 219
  • Janakkala 513

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa kokeilujen valtakunnallisesti seurantamittarit ja kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edisty-misestä kuukausittain.

Kokeilukuntien arvioitu resursointi (vähintään 15 % työmarkkinatuen v. 2018 kuntaosuudesta). Hämeenlinnan seudun kunnat ovat jo olemassa olevissa talousarviosuunnitteluissa resursoineet työllisyyden kokonaispanostukseen ilman lakisääteisiä palveluita vuodelle 2020:

– Hämeenlinnan kaupunki: 3.08 miljoonaa euroa. (15 % tavoite = n. 850.000)

– Janakkalan kunta: 700 000 euroa (15 % tavoite = n. 104.000

– Hattulan kunta: n. 300 000 euroa (15 % tavoite = 55.000)