Kunnanhallitus: Janakkala mukaan päärata-hankeyhtiöön

Kunnanhallitus päätti (6.5.) että Janakkalan kunta osallistuu Suomirata / Pääräta- hankeyhtiöön 13 €/asukas osuudella heti ja mikäli se tulee mahdolliseksi.

Päärata kuuluu koko Euroopan laajuiseen, Euroopan Unionin määrittelemään liikenteen ydinverkkoon eli TEN-T verkkoon. Tavoitteena on parantaa yhteyksiä eri kuljetusmuotojen, satamien, lentokenttien ja rautatie-maantieterminaalien sekä niitä yhdistävien reittien välillä. Ydinverkon on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä.

Laajennus tulee mahdollistamaan EU-tukikelpoisuuden liikenneinvestointeihin (CEF) mm. pääradalla. Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) liikenteen alan investointeihin osoitettaisiin 30,6 mrd euroa.

Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) on rahoitusinstrumentti, jonka mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja digitaalisten infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. Tukiprosentti vaihtelee 20–85 % riippuen hankkeen tyypistä.

Jotta eurooppalaista rahoitusinstrumenttia voidaan käyttää, tulee radalle laatia yleis- ja ratasuunnitelmat. Radan yleissuunnitelmaakaan ei ole vielä aloitettu. Tavoitteena oli, että valtion talousarvioon olisi saatu 8 M€ tarkoitukseen luvatun 1 M€ sijaan, mutta siinä ei onnistuttu.

Keskustelussa on ollut myös suora ratayhteys Tampereelle, joka ohittaa Hämeenlinnan seudun. Tämä vaatii kuitenkin muutoksia mm. maakuntakaavoitukseen. Myöskään taloudellinen hyöty (ns. kasautumisvaikutus) ole suorassa yhteydessä yhtä hyvä kuin nykyisen ratalinjauksen ollessa kyseessä.

Ratojen kehittämistä varten on perustettu emoyhtiö Pohjolan Rautatiet Oy, jonka alla on Suomirataa koskeva hankeyhtiö, jonka omistajina ovat Suomen valtio, Finavia, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Tampereen kaupunki. Kaupunkien maksuosuus on ollut 13 €/asukas. Hämeenlinnan kaupunkia ei oltu ainakaan alkuvaiheessa otettu mukaan yhtiöön.

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.