Kunnanhallitus esittää Rahitunlammin myymistä luonnonsuojeluun

Kunnanhallitus esittää valtuustolla, että Leppäkosken Rahitusta myydään 12,7 ha:n määräala ELYlle luonnonsuojelutarkoituksiin.

ELY on jättänyt alueesta tarjouksen, sillä alue täyttää erinomaisesti I ja II-luokan metsokriteerit luokassa monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät sekä pieneltä osin pienvesien lähialueet ja puustoiset suot.

Alueella on suuriakin korkeuseroja ja se on virkistyskäytössä tällä hetkellä. Alueen puuston hyödyntämistä rajoittaa voimakkaasti rinteiden jyrkkyys, lammen ympäristön soisuus ja rantavyöhykkeen koskemattomuus. Määräalan myynti ei vaikuttaisi alueen nykyiseen käyttöön. Alueen luonnon arvot ja monimuotoisuus turvataan tarjoajan toimesta.

Tarjottu hinta 12,7 ha määräalasta rasituksista vapaana on 80 436 euroa (0,63 €/m²).

Kunnanhallituksen pöytäkirja julkaistaan täällä.