Kulttuuritoimen uudistuneet avustukset ovat nyt haettavana

Janakkalan kulttuuritoimen avustuskäytäntö on uudistunut ja avustukset ovat nyt haettavissa sähköisellä lomakkeella  www.janakkala.fi/kulttuuriavustukset. Vuonna 2019 jaetaan toiminta-avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€ ja tapahtuma-avustuksia kulttuuritapahtumien järjestämiseen yhteensä 5000€.

Tapahtuma-avustus on uusi avustusmuoto, jolla tuetaan kuntalaisten osallistumista ja aktiivista roolia kulttuuritapahtumien tuotannossa. Tapahtuma-avustusta voivat hakea janakkalalaiset yhdistykset kaikille avoimien taide- ja kulttuuritapahtumien, kuten konsertit, teemapäivät ja festivaalit järjestämiseksi Janakkalassa. Yhden tapahtuman maksimiavustussumma on 800€. Tapahtuma-avustuksiin on jatkuva haku, mutta hakemus tulee jättää viimeistään kolme kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa.

Toiminta-avustusta voi edelleen hakea Janakkalan kunnassa rekisteröity kulttuuriyhdistys tukemaan järjestämäänsä säännöllistä kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoimen toiminta-avustus voi olla enintään 35 % yhdistyksen varsinaisen toiminnan kuluista. Avustusta saavan yhdistyksen toimintaan osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia. Toiminta-avustushakemukset tulee lähettää 1.4.2019 mennessä.

Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua tarkkaan jakoperiaatteisiin ja ohjeisiin. Hakumenettelystä on haluttu tehdä mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen, joten myös toiminta-avustuksen käytännöt ovat saaneet pientä viilausta. Kulttuurituottaja Anna-Milla Vainioon voi olla yhteydessä kaikissa kulttuuritoimen avustuksia koskevissa kysymyksissä: 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.

Janakkalan kunnanhallitus hyväksyi uudet avustuskäytännöt yksimielisesti (khall 4.3.2019 § 72 ja khall 4.3.2019 § 69)