Koulukeskushankkeet etenevät ensimmäiseen kilpailutukseen

Janakkalan koulu- ja monitoimikeskushankkeet pääsevät etenemään valtuuston maanantaisen keittiömallipäätöksen myötä. Koulukeskusten keittiömalliksi tulee palvelukeittiö, mikä tarkoittaa, että koulussa tarjottavaa ruokaa ei valmisteta siellä. Keittiömalli vaikuttaa keskusten tekniseen mitoitukseen ja siten toteutussuunnitteluun.

Kuluva kevät kuluu ensimmäisen rakennushankkeen, Turengin alakoulun rakennusurakan kilpailutuksen valmistelussa. Kilpailutuksen osallistumispyyntö on valtuuston hyväksyttävänä 20.4.2020.

Turengin 1. vaiheen rakennusaikataulu on tarkentunut siten, että rakentaminen on alkaa loppukesällä 2021 ja rakennus otetaan koulukäyttöön elokuussa 2023. Rakennukseen tulee esiopetuksen, 1-6 luokkien sekä erityisopetuksen luokkien lisäksi koulun yhteistilat sekä tiloja Sibelius-opiston käyttöön.

Muiden hankkeiden rakennusaikataulua päästään myös tarkentamaan työn päästyä liikkeelle, mutta järjestys on Turengin alakoulun jälkeen seuraava: 2. Tervakosken yläkoulu, 3. Turengin yläkoulu ja liikuntahalli, 4. Tervakosken alakoulu.

Rakennushankkeiden alkuperäisiä suunnitelmia on suhteutettu oppilasennusteisiin. Kokonaisuudelle lasketaan parhaillaan uutta, pienempää kustannusarviota.