Klash-kisa avautui: Janakkala on yksi pilottikunnista

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan innovatiivisia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Tavoitteena on parantaa Suomen kuntien elinvoimaa konkreettisten uusien ratkaisujen avulla. Nyt etsitään tiimejä vaikuttamaan tulevaisuuden ratkaisuihin. Haasteet liittyvät haja-asutusalueilla liikkumiseen, kuntalaisten omaehtoisen toiminnan tukemiseen sekä nuorten opintopolkujen löytymiseen ja niissä pysymiseen. Kisaan voi hakea mukaan 18.6. saakka.

Haaste 1: Liikkumispalvelu haja-asutusalueille, pilottikuntana Janakkala

Ensimmäisessä suunnittelukilpailussa etsitään skaalautuvaa ratkaisua, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen haja-asutusalueilla, lisää palveluiden saavutettavuutta, vähentää yksityisautoilun tarvetta ja kuljetusten ympäristövaikutuksia sekä hillitsee kasvavia kuljetuskustannuksia kunnissa.

Tavoitteena on yhdistää olemassa olevia ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikkumisen muotoja, lisäten yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Ratkaisun avulla pyritään kylien, taajamien ja kunnan alueiden eriarvoisuuden vähenemiseen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden suhteen. Samalla pyritään asukkaiden hyvinvoinnin lisääntymiseen, viihtyvyyden paranemiseen sekä ikääntyneiden kotona asumisen pidentämiseen. Näin kunnat voivat tuottaa palvelut siellä missä se on kustannustehokasta samalla huolehtia niiden laadusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Lue lisää.