Ketterimmät – Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelma 2017-2025 on valmistunut

Työllisyysohjelma on laadittu jatkuvaksi käytäntöön jalkautuvaksi prosessiksi, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti. Ohjelman laatimisen ja toteuttamisen periaatteita ovat: tulevaisuuden ennakointi ja vision toteuttaminen, ketteryys ja joustavuus, käytäntölähtöisyys ja tiiviys, nopea toteutettavuus, kytkeytyminen eri organisaatioiden omiin tavoitteisiin ja strategioihin, strategian luominen samalla kun sitä toteutetaan sekä jatkuva suuntautuminen uusien haasteiden pohjalta.

Ketterimmät hengessä on syntynyt myös ymmärrys, että työllisyyden ja työttömyyden hoito ovat eri asioita, vaikka lähellä toisiaan. Yhteisestä ymmärryksestä on tullut näkyväksi, että verkosto työllisyyden hoidossa on todella laaja. Siihen kuuluu mm. yritys ja elinkeinotoimijat, työvoimatoimijat, kuntatoimijat, oppilaitokset, järjestöt, sosiaali-, terveys- ja kuntoutustoimijat.

Kumppanuus toteuttamisen ytimessä

Työllisyysohjelma on rakennettu monipuolisesti eri toimijoiden kesken tarkoituksena luoda esimerkillinen toimintaympäristö ja toimenpiteet Hämeenlinnan seudun työllisyyden hoitoon. Toteuttamissuunnitelman ydin on kumppanuus – tärkeää on tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen ja luottamus siihen että pitkäjänteinen työ tuo tulosta ja osapuolet vastuullisesti hoitavat yhdessä sovitut tehtävänsä.

Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman tarkennettu toteuttamissuunnitelma 2017–2019 sisältää nopeasti toteutettavat toimenpiteet, jotka on jo aloitettu. Jokaisessa toimenpiteessä on nimetyt vastuutahot sekä kumppanit. Kaikki uudet ja vanhat toimijat ovat tervetulleita toteuttamaan ja kehittämään ohjelmaa myös jatkossa.

Lupaukset vuodelle 2025

Seudullisessa ohjelmassa tehdään lupauksia vuodelle 2025. Jokaisella lupauksella on päätavoite, jonka toteutumisella on laajat vaikutukset. Ohjelmassa on nostettu muun muassa nuoret ja nuorten työllisyyteen liittyvät asiat keskiöön. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden poistamisella on vaikutus koko elämänkaareen sekä tuleviin palvelutarpeisiin ja kustannuksiin. Perusteluissa on taustoitettu lyhyesti lupausta ja päätavoitetta. Toteuttamissuunnitelma konkretisoi teot asioiden eteenpäin viemiseksi. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden kohdalla toteuttamissuunnitelmassa esitellään Ohjaamo, jota työstetään seudullisesti. Ohjaamon avajaisviikko alkaa 12.2.2018.

Esimerkki toisesta lupauksesta on yritysten kasvumahdollisuuksien ja toimintaedellytysten paraneminen. Sen päätavoite on, että edistetään uusien yrityksien syntymistä ja olemassa olevien yritysten kasvumahdollisuuksia sekä varmistetaan yrityksille osaavan työvoiman saatavuus. Seudulle synnytetään osuuskuntaa, joka mahdollistaa yrityksille yhden joustavan työvoiman hankkimistavan lisää sekä madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, osuuskunta on tapa yrittää yhdessä.

Lisätietoja:

Mira Sillanpää, Hämeenlinnan kaupunki, vs. strategiapäällikkö, työllisyys ja hyvinvointi
mira.sillanpaa@hameenlinna.fi
p. 03 621 2013

Mervi Anttila, Janakkalan työllisyyskoordinaattori
mervi.anttila@janakkala.fi
p. 03 6801 898

Miia Raussi, Hattulan työllisyyskoordinaattori
miia.raussi@hattula.fi
p. 050 360 8851