Käytöstä poistetut öljysäiliöt ja lausunnot ELY-keskuksen tukihakemuksia varten

Lämmitystapojen muutokset ovat lisääntyneet Janakkalan kunnan alueella siihen tarjottavien tukien myötä. Öljylämmityksestä luovuttaessa käytöstä poistetut öljysäiliöt ovat herättäneet kysymyksiä.

Lämmitystavan muutoksesta tulee tehdä rakennusvalvontaan lupahakemus. Hakemus tehdään sähköisen lupapalvelun (https://erakennuslupa.janakkala.fi/ePermit/) kautta. Hakemuksen yhteydessä tulee pyytää lausuntoa ympäristönsuojelulta. Lausuntopyyntö lähetetään perusteluineen lupapalvelusta. Mikäli öljysäiliö sijaitsee sisätiloissa, ympäristönsuojelun lausuntoa ei tarvita.

Jos hakija tarvitsee erillisen lausunnon esimerkiksi ELY-keskuksen myöntämän tuen hakemiseksi, lausunnon laatimisesta veloitetaan ympäristönsuojelun taksan mukainen tuntihinta (60 €).

Lisätietoja:

Laaksonen Tuuli
ympäristösuunnittelija

Puh. 03 680 1292
tuuli.laaksonen@janakkala.fi