Janakkalassa kumppanuuspöydän voi käynnistää kuka tahansa

Janakkalan kunnan kumppanuuspöytämalli on valmistunut.

Janakkalan kunnanvaltuusto päätti vuosi sitten, että kumppanuuspöytä otetaan yhdeksi kunnan osallisuustyökaluksi. Malli rakennettiin yhdessä Hämeen Kylät ry:n kanssa toteutetun kahden pilotin avulla. Pilottien aiheet olivat Lisää asukkaita kyliin sekä Kylien lasten ja nuorten iltapäivät.  Pilotteihin osallistuneet olivat tyytyväisiä työskentelyyn ja kokivat, että työskentelyssä löydettiin ratkaisuja, joista osa on jo viety käytäntöön.

Lainaukset asukkaiden palautteista:

” Saman ’pöydän’ ääressä oli kunnan työntekijöitä, joitakin kunnallispolitikkoja ja kuntalaisia. Jokaista kuunneltiin ja esille nostetut haasteet otettiin tosissaan.”

”Työskentely oli toimivaa, selkeää, johdonmukaista ja todellisia tuloksia saatiin tehtyä nopealla aikataululla, eli moni asia eteni konkreettisesti.”

Kumppanuuspöytätyöskentelyn voi Janakkalassa käynnistää kuka tahansa kuntalainen, yhdistys tai vaikka yritys täyttämällä netissä ehdotuslomakkeen. Idean soveltuvuus kumppanuuspöytämalliin käydään läpi kunnanjohdon Inno-ryhmässä, missä toteutuksiin jatkaville ehdotuksille nimetään vastuuhenkilö.

Kumppanuspöytään sopivat aiheet, jotka eivät ole yksin kunnan ratkaistavissa, vaan joiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan eri osapuolia ja asukkaita.

Kumppanuspöydän vetäjälle ja muille jäsenille on koottu nettiin yksityiskohtaiset toimintaohjeet, käytännön vinkkejä sekä mallipohjat muistioille ja loppudokumentille.

Kumppanuuspöytätyöskentelystä saattaa lähteä ehdotus tai ehdotuksia myös kunnan päätöksentekoon. Loppudokumenttiin kirjataan, kuka ottaa vastuun asian edistämisestä.

Lisää asukkaita kyliin-pöydässä koottiin pitkä lista toimenpiteitä, joita parhaillaan toteutetaan. Tällainen on mm. maanomistajille postitettu kirje talojen ja rakennuspaikkojen löytämiseksi. Kylien lasten ja nuorten iltapäivät- pöydässä todettiin, että kunnan iltapäivätoiminnan ja harrastamisen mallin myötä tilanne kylillä on nyt varsin hyvä.

Kumppanuuspöytä ehdottaa, että koulukyytien linjausta muutetaan jatkossa siten, että kaikkien koulujen oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen iltapäivätoimintaan. Ja että iltapäivätoiminnan kesto tulee olla yhdenmukainen eri kouluissa.

Kumppanuuspöydän sivuille.