Janakkalan Vesi aloittaa koetoiminnan

Janakkalan Vesi aloittaa 1.10.2021 koetoiminnan, joka koskee Janakkalan jätevedenpuhdistamon ohitusvesien käsittelyä kyseiseen tarkoitukseen rakennetussa varoaltaassa ja jätevesien jälkikäsittelyä kosteikossa.

Mahdollisissa häiriötilanteissa ohitusvedet kerätään varoaltaaseen, josta ne pumpataan puhdistamolle käsiteltäviksi, kun häiriötilanne on ohi. Altaan tarkoituksena on ehkäistä tilanteita, joissa kuormitus Hiidenjokeen kasvaa.

Koetoiminnan kesto on kolme vuotta ja sille on Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös nro 52/2021 : https://ylupa.avi.fi/api/v1/documents/attachment/9448207

Koetoimintaa koskevissa asioissa Janakkalan veden yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Liisa Piirtola, liisa.piirtola@janakkala.fi, puh 03 680 1321, 046 922 9179.