Janakkalan vapaa-ajan asukkailta kysytään kiinnostuksesta vakiasumiseen

Janakkalan kunta postittaa toukokuun aikana kaikille kunnassa vapaa-ajankiinteistön omistaville kesäkirjeen, jossa on linkki kyselyyn mökkiläisten tarpeista.

Mökkikantaa kartoittavien taustakysymysten ohella kyselyssä kysytään mm. kiinnostuksesta muuttaa mökki vakituiseksi kodiksi ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat viihtymiseen vapaa-ajan paikkakunnalla.

Kirje lähetetään yhteisomistuksessa olevien kiinteistöjen kaikille omistajille, myös niille, joilla on kunnassa myös vakiasunto.

Koska kunnan rakennus- ja huoneistorekisterissä tiedetään olevan osittain puutteellisia tai vääriä tietoja, kirjeitä saattaa tulla myös muille maanomistajille kuin vapaa-ajan asunnon omistaville. Rekisterin laatua parannetaan jatkuvasti.

Kirjeet postitetaan kahdessa erässä, osa on jo saapunut perille ja osa postitetaan myöhemmin toukokuussa.

Vastausaikaa on heinäkuun loppuun saakka.

Kyselyyn pääsee vastaamaan myös tästä.