Janakkalan tilinpäätös 2019 oli alijäämäinen

Janakkalan talous vajosi pakkasen puolelle vuonna 2019. Alijäämää kertyi tilikaudelta n. 4,4 miljoonaa €, joten aiempina tilikausina kertyneet ylijäämät on nyt syöty. Taseessa on alijäämää tulevaisuudessa katettavaksi n. 940 000 €.

Marraskuussa 2019 tehtyyn talousarviomuutokseen verrattuna toimintatuotot ylittyivät n. 600 000 € ollen n. 15,8 milj. €. Toimintakulut ylittyivät n. 600 000 € ollen 101,6 milj. €. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuoteen nähden 0,5 % ja toimintakulut vastaavasti 4,3 %. Toimintakate eli toimintatuottojen ja – kulujen erotus oli n. – 85,5 milj. €. Toimintakate huononi edellisvuoteen nähden 4,1 milj. € eli 5,0 %. Verotuloja kertyi vuoden aikana n. 62,8 milj. €, joka oli n. 3,2 milj. € vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin ja n. 0,5 milj. € vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia saatiin n. 24,3 milj. €, joka oli n. 1,2 milj. € edellisvuotta enemmän.

Koko kuntakenttä kärsi vuonna 2019 verottajan tekemistä uudistuksista; verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin käyttöönotosta. Verokorttiuudistuksessa kyse oli siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä luovuttiin palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset toimitettiin huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Edellä mainitusta uudistuksesta johtuen Janakkalan kunnan verotuloarvio ei toteutunut lähellekään ennakoitua mikä oli suurin syy negatiivisen tuloksen.

Vuonna 2019 kuntalaisille tarjottavat palvelut paranivat tai laajenivat. Muun muassa joukkoliikenteen vuoromääriä lisättiin ja käyttö kasvoikin 6 % edellisvuoteen verrattuna. Tilojen sähköinen varausjärjestelmä otettiin käyttöön, kuten myös sähköinen rakennuslupien hakujärjestelmä. Tämä nopeuttaa jo entisestään jouhevaa rakennuslupamenettelyä.

Myös sote-palveluissa laajennettiin sähköisiä palveluja. Sähköinen ajanvaraus influenssarokotuksille, lähihoitajien vastaanotolle ja sairaanhoitajien päivystysvastaanotoille on nyt mahdollista. Omaolo-palvelu otettiin käyttöön ja takaisinsoittojärjestelmää laajennettiin. Uutena toimintamallina vuoden 2019 aikana pilotoitiin 3-vuotiaiden terveystarkastusten ja varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta integroidusti kolmessa päiväkodissa. Muutokselle todettiin olevan tarvetta, sillä 92 % lasten vanhemmista valitsi uuden toimintamallin.

Seudullisen kulttuurikasvatusyhteistyön myötä, kulttuuripolku tavoitti viime vuonna jokaisen janakkalalaisen lapsen päiväkodista 9-luokkalaiseen. Kirjaston lainausmäärät lisääntyivät 7000 lainalla edelliseen vuoteen verrattuna ja E-aineiston käyttö lisääntyi jopa n. 50 %. Janakkalan koulut olivat aktiivisesti mukana KiVa-kouluhankkeessa ja Liikkuvassa koulussa. Liikuntapalvelujen tarjontaan saatiin uutuutena Oma liikunta -digipalvelu, joka mahdollistaa omaehtoisen liikkumisen kännykän avulla.

Vuoden 2019 aikana valmistui mm. uusi skeittiparkki ja katukorisalue Tervakoskelle. Liikkeelle lähtivät myös Tervakosken uuden terveyskeskuksen ja liikuntahallin rakentaminen.  Turengin kirjasto-liikuntahallin juoksurata sai uuden pinnoitteen ja Turengin koulu-ja monitoimikeskuksen suunnittelu aloitettiin. Rastikankaan yritysalueen infraa täydennettiin, mm. Mäyrän ja Kauriinmaan tonttialueet avattiin rakentajille ja puistojen sekä viheralueiden rakentamiseen panostettiin.

Sujuvien ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen jatkuu edelleen ja erityisesti asiakaspalveluun panostetaan kaikessa kunnan toiminnassa tänäkin vuonna. Myös vuonna 2018 vauhtiin päässyt kuntalaisten osallistaminen mm. osallistuvan budjetin avulla on jatkossakin osa palvelujen kehittämistä.

Lisätietoja:

kunnanhallituksen puheenjohtaja Pirjo Alijärvi, p. 050 357 9717

kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Osmo Tokeensuu, p. 0400 857 721

vt. kunnanjohtaja Jenni Jokela, p. 050 3745810