Sarjakuva, joss kuntamaskotti esittelee strategiaa.

Janakkala tähtää hyvinvoivaksi kasvukunnaksi

Kunnanvaltuusto hyväksyi Janakkalalle viime viikolla uuden, päivitetyn strategian. Sitä edelsi monipolvinen prosessi, johon Sinäkin toivottavasti ehdit ottaa osaa.

Uusi visiomme kuuluu näin:

Turvallisen ilmapiirin kasvukunta, jossa rakennamme hyvinvointia maa-
seutu- ja kaupunkielämän elementeistä.

– Yhdessä yritysten, yhdistysten ja kuntalaisten kesken voimme jatkaa kasvun tiellä ja tarjota keskellä asutuinta Suomea monipuolisia yrittämisen, työnteon ja asumisen mahdollisuuksia. Samalla keskeisten kaupunkien palvelut ovat helposti saavutettavissa. Haastan kunnan organisaation ja muut toimijat innostuneeseen ja ketterään työhön uuden visiomme suunnassa. Kunnanvaltuutetut tarttuvat haasteeseen erinomaisella yhteistyöllä, sanoo valtuuston puheenjohtaja Marko Ahtiainen.

Arvomme ovat:

 • Hyvinvoiva
 • Elinvoimainen
 • Vastuullinen
 • Saavutettava

– Arvojen tarkoitus on ohjata ihmisten toimintaa. Ne kertovat niin johdolle kuin työntekijöille, miten työtä on tarkoitus tehdä.
Kunnassa arvot on tärkeää muodostaa demokraattisesti. Niinpä Janakkalassa arvomaailmamme rakentajina on ollut paitsi poliittisia päättäjiä ja työntekijöitä, myös eri-ikäisiä kuntalaisia ja yhteisöjä yrityksistä järjestöihin, sanoo kunnanjohtaja Reijo Siltala.

Varsinainen strategia muodostuu kolmesta kärjestä, joilla kullakin on aihetta toteuttavia alatavoitteita.

Janakkala on yhteisöllinen ja yritteliäs kunta, jonka kehittämiseen kaikki osallistuvat

 • Uudistuva kuntaorganisaatio on ketterä ja yhteistyökykyinen
 • Yhteisöllisyys lisääntyy
 • Henkilöstö voi hyvin

Janakkala on elinvoimainen kunta, jonka ilmapiiri vahvistaa kiinnostavaa hyvän kierrettä

 • Kaikilla toimijoilla on erinomaiset toimintapuitteet
 • Kestävä kehitys on luonteva osa kunnan arkea
 • Kunta on rohkea kehittäjä ja kokeilija

Janakkalan turvallisessa ympäristössä viihdytään ja voidaan hyvin

 • Asiakaspalvelu on erinomaista
 • Janakkalassa voidaan hyvin
 • Oppimisen ilo kulkee läpi elämän

Näihin tavoitteisiin pyritään käytännönläheisten suunnitelmien, kuten vaikka elinvoimaohjelman tai varhaiskasvatussunniteman avulla.

Vaikka strategia ohjaa ennen kaikkea kuntaorganisaation toimintaa, toivomme, että olisit kuntalaisena mukana sen toteuttamisessa, tulevaisuuden Janakkalan rakentamisessa.

Osallistuminen oman asuinkunnan kehittämiseen on pieniä jokapäiväisiä tekoja, kommunikointia päiväkodissa, kouluissa tai kunnan eri palvelupisteissä, toimimista yhdistyksissä, neuvostoissa tai osallistumista talkoisiin.

Vaikuttaa voit antamalla palautetta, vastaamalla kyselyihin tai ehdottamalla aihetta kumppanuuspöytään. Päätöksentekoprosesseissa on luonnollisesti omat vaiheensa vaikuttaa asioiden valmisteluun.