Isojärven uimapaikalta.

Janakkala on mukana Hämeen ilmastovahti -hankkeessa

Janakkalan kunta on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen liiton koordinoimassa ilmastovahti –hankkeessa. Hanke käynnistyi vuoden 2021 toukokuussa. Tavoitteena on koota kaikkien Kanta-Hämeen kuntien ja muiden julkishallinnollisten ja niihin rinnastettavien toimijoiden suunnitellut ja päätetyt ilmastoteot yhteiseen ilmastovahti-verkkopalveluun.

Hämeen ilmastovahti on ensimmäinen maakunnallinen ilmastovahtipalvelu. Verkkopalvelun avulla kuntalaiset, päättäjät ja muut sidosryhmät voivat seurata palveluun kirjattujen ilmastotoimenpiteiden edistymistä. Ilmastovahti-palvelu lisää ilmastotyön läpinäkyvyyttä sekä tukee julkishallinnon digitalisaatiota ja ilmastotyön tiedolla johtamista. Ilmastovahdin avulla ilmastotyön roolit ja vastuunjako selkiytyvät.

Hankkeessa kootaan myös ilmastoyhteyshenkilöiden verkosto ilmastotavoitteiden johtamisen, seurannan ja seuraavien ilmastotoimien suunnittelun helpottamiseksi. Ilmastotiedon kokoamisessa käytetään apuna maakunnallista kiertotalouden tiekarttaa, Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmaa sekä Forssan ja Riihimäen resurssiviisaustiekarttoja. Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat toteuttivat suurimman osan toimien keruusta osana opintojaan. Kanta-Hämeen ilmastovahdissa on tällä hetkellä yli 520 ilmastotoimenpidettä.

– Opiskelijat ovat tehneet hienoa työtä ja koonneet Janakkalan kunnan osalta 40 toimenpidettä ilmastovahti-palveluun. Tällä hetkellä käynnissä on toimenpiteiden vastuuhenkilöiden ja mittareiden määrittäminen, kertoo ympäristösuunnittelija Tuuli Laaksonen Janakkalan kunnasta.

Verkkopalvelussa kuka tahansa voi hakea ilmastotoimia tietyn teeman tai tietyn kunnan mukaan. Jokaisella toimenpiteellä on vastuuhenkilö, mikä helpottaa asukkaita ja organisaatioita oikeiden ihmisten löytämisessä. Kanta-Hämeen kuntien lisäksi verkkopalvelussa ovat mukana myös Hämeen ELY-keskuksen, Vanaja-Hämeenlinnan seurakunnan ja Hämeen ammattikorkeakoulun ilmastotoimenpiteet.

Hämeen ilmastovahtiin.