Harvialaan koirapuisto

Harvialan Alikartanon alueen asukkaat ovat esittäneet koirapuiston omaehtoista rakentamista kunnan maalle, asuinalueen leikkipuiston lähelle. Kunta puoltaa hanketta, vuokraisi koirapuistolle tarvittavan maa-alueen ja sopisi alueen hoitovastuista ym. alueen asukasyhdistyksen tms. kanssa. Vastuutahot täsmentyvät myöhemmin. Liitekartoilla on esitetty alueen sijainti sekä likimääräinen rajaus. Kartat kuvaavat aluetta, jolle aitaus sijoittuisi, mutta itse aitaus tulee olemaan pienempi. Koirapuiston koko täsmentyy myöhemmin.

Osallisten on mahdollista esittää mielipiteensä hankkeeseen liittyen 25.9.2020 asti tai kysyä lisätietoja:
Piia Tuokko, maankäyttöpäällikkö
piia.tuokko@janakkala.fi, p. 03 680 1990