Etelä-Janakkalan asemakaavan vireilletulosta kuuluttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä olo 18.6.-14.8.2020. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §).

Alue sijaitsee Janakkalan eteläosassa rajautuen etelässä Riihimäen kaupungin rajaan, idässä valtatiehen 3, lännessä maantiehen 130 ja pohjoisessa Pitkäntiehen. Alue käsittää pääosin maa- ja metsätalouskäytössä olevaa yksityistä maata. Alueelta on etäisyyttä Riihimäen keskustaan noin kolme ja Tervakoskelle noin seitsemän kilometriä. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 120 ha.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, Turenki, Janakkalan pääkirjastossa, os. Koulutie 2, Turenki sekä Tervakosken kirjastossa, os. Kivimiehentie 2, Tervakoski. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänä oloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostilla: kirjaamo@janakkala.fi.

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990, sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.