Avustukset haettavissa yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden kunnossapitoon päättyy 29.1.2021 klo 15.00.

Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden perusparannukseen päättyy 26.2.2021 klo 15.00Perustellusta syystä varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan ottaa käsittelyyn ja hyväksyä, mikäli määrärahaa on käytettävissä.

Hakemukset tulee laatia maataloustoimistolta saatavalle lomakkeelle ja palautetaan liitteineen osoitteella Janakkalan kunta, maataloustoimisto, Harvialantie 7B, 14200 TURENKI tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteella maataloustoimisto@janakkala.fi.

Vuonna 2020 ko. avustuksia hakeneille yksityisteille hakemuslomakkeet lähetetään ilman eri pyyntöä.

Avustuksiin liittyviä lisätietoja antaa maaseutupäällikkö Ari Uotila puh. 03 680 1244 tai ari.uotila@janakkala.fi.

Maaseutupäällikkö

Tekninen lautakunta

Hakulomakkeet ja ohjeet: