Aloite asemakaavan muutoksesta Turengin vanhan Esson alueelle hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Kuntaan on toimitettu 11.6.2021 aloite asemakaavan muutoksesta Turengin vanhan Esson alueelle. Aloitteessa esitetään uuden, lähinnä yritysasiakkaita palvelevan noutovaraston rakentamista alueelle. Tämä edellyttää huonokuntoisen entisen huolto-asemarakennuksen purkamista. Uuden toimitilan laajuus olisi 800-1000 k-m2. Toimitilarakennusta ei ole mahdollista rakentaa alueelle ilman asemakaavan muutosta.

Asemakaavakuva vanhan Esson alueen kiinteistön alueesta.

Aloitteen jättänyt yritys, Würth Oy on tekemässä kaupat alueesta kesän 2021 aikana. Alueen nykyiseltä kiinteistönomistajalta on saatu suostumus kaavaprosessin ja hallinnollisen käsittelyn aloittamiseen ennakolta.

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan, että asemakaavamuutokseen ryhdytään liitekartan mukaisella alueella.

Kunnanhallituksen pöytäkirja liitteineen julkaistaan täällä.