Turenki, Musiikkiopisto

Turengin keskustapalveluiden luona sijaitsevat Musiikkiopiston kaava-alueen tontit;

  • Kortteli 528, tontti 2. Asemakaavamerkintä AP-5, Asuinpientalojen korttelialue. Uudisrakennusten koon ja muodon sekä julkisivumateriaalien ja värityksien tulee sopeutua kohdesuojelumerkinnällä osoitettuihin rakennuksiin sekä alueen miljööseen. E= 0.25
  • Pinta-ala: noin 2 976 m²
  • Rakennusoikeus: 744 kem.
  • Osoite: Pyhämäenpolku 2, 14200 TURENKI

Hinta 89 280 euroa

Asemakaava