Lapsen tapaamisoikeus ja asuinpaikka

Tapaamisoikeus on lapsen oikeus.

Lapsella on oikeus tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tapaamisoikeudesta sovittaessa otetaan huomioon muun muassa lapsen ikä ja kehitysvaihe, sekä aiempi yhteydenpito ja suhde tapaajavanhempaan.

Tapaamisratkaisun tulee taata lapselle oikeus elää rauhallista ja mahdollisimman säännönmukaista elämää – ennustettavuus on lapselle tärkeää

Joskus voi olla tarpeen varmistaa lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten sujuminen erilaisissa riskitilanteissa.   Tapaamispaikkatoiminnan palvelut mahdollistavat valvotut tapaamiset, tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot. Niihin tarvitaan joko vanhempien sopimus tai tuomioistuimen päätös.  Palvelut on tarkoitettu janakkalalaisille lapsille, ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.

  • Tapaamispaikka Poukama http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/kanta-hameen_perhetyon_kehittami/toiminta/poukama/

Lapsen asuinpaikka

Lapsen asuinpaikasta sovittaessa hänen toiveensa ja mielipiteensä ovat tärkeitä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei voi jättää lapsen tehtäväksi.

Vanhemmat voivat sopia siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Asuinpaikkakunnan muuttamisesta yhteishuoltajavanhempien tulee päättää yhdessä. Huoltomuodosta ja tapaamisoikeuden laajuudesta riippumatta lapsen on virallisesti asuttava (oltava kirjoilla) jommankumman vanhempansa luona.